Izziv

Izziv, ki ga obravnava projekt FOCUS, je pomanjkanje znanja in spretnosti učiteljev tujih jezikov pri učinkovitem poučevanju otrok z učnimi težavami. Ta izziv je še izrazitejši zaradi vse večjega poudarka na pridobivanju znanja tujih jezikov kot orodij, ne le kot učnih vsebin, v osnovnih šolah po državah EU. Posledično obstaja potreba po ustvarjanju vključujočih učnih okolij in razvoju novih ter inovativnih metod za poučevanje tujih jezikov otrok z učnimi težavami. Projekt si prizadeva obnoviti in sistematizirati izobraževalne prakse, razviti dostopna učna gradiva, obravnavati čustvene in kognitivne ovire ter reševati jezikovne ovire, da bi zagotovili bolj vključujočo in učinkovito učno izkušnjo za vse učence.

 

Partnerji projekta FOCUS smo prepričani, da lahko s pravilno vključujočo podporo, metodologijami in politikami tuji jeziki postanejo bolj dostopni učencem vseh kognitivnih in fizičnih profilov. Integriran, dinamičen pristop k poučevanju je ključen za uresničitev te vizije. Gre za kompleksen izziv, vendar lahko njegovo naslavljanje spremeni življenja v globalnih skupnostih.

Namen

Namen projekta FOCUS je preoblikovati področje izobraževanja tujih jezikov v bolj vključujoče in dostopne za vse učence – še posebej za tiste z učnimi težavami, ki se soočajo s sistemskimi ovirami.

Naši konkretni cilji so:

1) Opremljanje učiteljev s specializiranim usposabljanjem v diferenciranem poučevanju, podpornih tehnologijah in metodah, ki temeljijo na dokazih in ustrezajo raznolikim učnim potrebam. Želimo bistveno izboljšati sposobnosti učiteljev za tovrstno poučevanje.

 

2) Zagotoviti celovit nabor standardov, modelov in načrtovalnih virov, ki izhajajo iz resničnih vključujočih jezikovnih učilnic. S tem bomo razširili nabor orodij učiteljev.

 

3) Razviti privlačne, multisenzorične izobraževalne igre in dejavnosti, prilagojene spektru sposobnosti in ravni znanja –da bo pridobivanje jezikov dosegljivo za vse učence.

 

4) Spodbujati smiselne politične reforme, ki zmanjšujejo omejitve in spodbujajo sodelovanje za osebe z invalidnostjo ali učnimi težavami.

 

5) Spremeniti miselnost glede sposobnosti otrok s posebnimi potrebami, da ob ustrezni podpori dosežejo tekoče znanje jezika: s pomočjo konkretnih rezultatov želimo izzvati  te domneve.

V središču projekta FOCUS leži prepričanje, da lahko vsak učenec, ne glede na izhodišče, z ustrezno podporo usvoji komunikacijo v tujem jeziku.

Cilji

Naši cilji so:

Omenjeni cilji bodo omogočili konkretizacijo ciljev, povezanih s specializiranim usposabljanjem učiteljev, izvedljivimi standardi, prilagodljivimi učnimi orodji, spremenjenimi miselnostmi in podporno politiko – kar bo končno zagotovilo dostop in dosežke v svetovnih jezikih za vse učence.