Partnerji

LUP – Ljudska univerza Ptuj - Slovenija

Ljudska univerza Ptuj (LUP) je sodoben, uporabnikom prijazen center za izobraževanje odraslih, strokovno priznan in z bogatimi izkušnjami ter široko paleto programov za različne ciljne skupine. S skoraj 100 leti izkušenj na področju formalnega in neformalnega izobraževanja je LUP vodilni center za izobraževanje odraslih v regiji. LUP je ustanovila Mestna občina Ptuj za programe izobraževalnih storitev, katerih izvajanje je v javnem interesu. LUP ponuja veliko število formalnih in neformalnih učnih programov tako za strokovno kot vsakdanje življenje, pri čemer velik poudarek daje vključevanju starejših s številnimi dejavnostmi za aktivno staranje.

Naši programi so pretežno v pristojnosti Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v zadnjih letih pa tudi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za kmetijstvo. V letih 2008–2018 je bila LUP vodilna organizacija za več projektov na področju vseživljenjskega izobraževanja, tečajev informacijske tehnologije za starejše, delavnic za brezposelne, študijskih obiskov EU, projektov in dejavnosti za dvig ravni pismenosti, delavnic za mlade za motivacijo za dokončanje izobraževanja, različnih projektov Erasmus+ (in nekdanjih projektov GRUNDTVIG) in še veliko več. LUP je trenutno vključen v več nacionalnih in mednarodnih projektov: vodi projekt Norveških skladov, je vodilni partner ali partner v 8 projektih Erasmus+ in v 2 projektih EU za državljane.

Ponosni smo na lastništvo znaka kakovosti POKI, nacionalnega certifikata za kakovostno izvajanje izobraževalnih programov v našem portfelju. Prav tako smo prejeli nagrado Q-School Slovenija 2008 in nagrado za najboljšo ustanovo za izobraževanje odraslih v Sloveniji leta 2010.

p-consulting.gr - Grčija

p-consulting je podjetje za IT, usposabljanje in svetovanje, osredotočeno na spletni razvoj, digitalno preobrazbo in poslovno svetovanje. Podjetje sodeluje s šolami, institucijami EC-VET, izobraževalnimi organizacijami, zbornicami, nevladnimi organizacijami in drugimi javnimi ter zasebnimi organizacijami v Grčiji in EU.

Cilj podjetja je digitalna preobrazba podjetij in organizacij skozi inovativno izkoriščanje obstoječih orodij, ki zagotavljajo hiter, trajnosten in učinkovit proces.

Glavni cilji p-consulting.gr so zagotavljanje:

- storitev usposabljanja, ki naslavljajo potrebe različnih ciljnih skupin (mladi, osebe s posebnimi potrebami, starejši, priseljenci/begunci, brezposelni, vodje, ustanovitelji startup podjetij itd.),

- IT storitev, osredotočenih na spletni razvoj in ustvarjanje spletnih izobraževalnih platform ter spletnih izobraževalnih programov,

- svetovalnih storitev za okoljsko trajnostnost podjetij v vseh sektorjih gospodarstva,

- storitev upravljanja in razvoja projektov, usmerjenih predvsem v izboljšanje kakovosti življenja ljudi, zlasti oseb iz socialno ranljivih skupin.

Podjetje, ustanovljeno leta 2012 v Patrasu (Grčija), je izvedlo več kot 50 evropskih projektov, stotine nacionalnih projektov in ima več kot 3000 sodelovanj na področju IT in poslovne podpore. Podjetje ima evropske nagrade za najboljše prakse za sedem Erasmus+ projektov, v katerih je sodelovalo.

Ethos Hub - Grčija

ETHOS HUB je center za podporo otrokom in družinam, ki se nahaja v Grčiji in nudi podporo otrokom in družinam na različnih področjih, vključno s psihologi, specialnimi pedagogi, logopedi, delovnimi terapevti in terapevti za igro. Ponujajo:

(i) Psihološko podporo (otroci, najstniki, odrasli, družine);

(ii) Svetovanje;

(iii) Logopedske storitve;

(iv) Storitve specialnih pedagogov;

(v) Delovne storitve;

(vi) Skupine za zdravljenje;

(vii) Celostno zdravstveno zdravljenje in spremljanje kakovosti življenja;

(viii) Inkluzivne športne programe.

Naša ekipa nenehno preučuje empirične preglede literature in znanstvene pristope, tako na terenu kot v našem HUB-u, da bi raziskala medsebojne odvisnosti in vplive na način, kako različne dnevne aktivnosti vplivajo na interakcije med ljudmi in posameznike.

Center za razvoj kompetenc CL - Ciper

CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS LIMITED (COMCY) je neprofitna organizacija za usposabljanje, raziskave in razvoj, dejavna na področju upravljanja projektov, usposabljanja in svetovanja s sedežem v Nikoziji na Cipru.

COMCY se osredotoča na usposabljanje in razvoj različnih ciljnih skupin in sektorjev družbe, preko sodelovanja v programih in pobudah EU ter izvajanja seminarjev za usposabljanje na Cipru in v tujini.

Glavni vidiki izkušenj in strokovnega znanja COMCY so:

  • prejšnje izkušnje v dejavnostih usposabljanja in razvoja (na ravni EU in nacionalni ravni),
  • strokovno znanje na zahtevanih področjih in raven kompetenc,
  • dostop do neposrednih in posrednih ciljnih skupin.

Šola OLYMPION - Ciper

Srednja šola OLYMPION je bila ustanovljena leta 2003 in ima bogato zgodovino zagotavljanja kakovostnega izobraževanja v skrbnem okolju. To je zasebna srednja šola, ki se nahaja v Nikoziji na Cipru in ponuja izjemne učne priložnosti v izobraževanju. OLYMPION je vzpostavil varno in skrbno skupnost, kjer se učenci spodbujajo k odkrivanju in razvoju svojih edinstvenih talentov in sposobnosti. Šola je certificirana s strani Ministrstva za izobraževanje, kulturo, šport in mladino Republike Ciper in se osredotoča na močan akademski učni načrt.

Od učencev v šoli OLYMPION se pričakuje, da si prizadevajo za odlične rezultate in jih dosegajo, hkrati pa razvijajo svoj polni potencial na vseh področjih. Glavni cilji šole so seveda akademska odličnost, pa tudi celostni razvoj osebnosti ter razvijanje individualnih veščin in talentov vsakega učenca.

Osredotočamo na učence ter razvoj njihove osebnosti in veščin. Njihov napredek učitelji natančno spremljajo z uporabo testov kognitivnih sposobnosti že na začetku njihove izobraževalne poti, določajo individualne cilje zanje in razvijajo strategije, da se vsakemu otroku približa z uporabo ustreznih orodij in metod, da se maksimalno poveča njihova učna izkušnja in doda vrednost njihovemu izobraževanju.

Kot šola smo strastni glede Erasmus projektov in verjamemo, da učencem nudimo čim več priložnosti za interakcijo z vrstniki iz drugih držav ter raziskovanje Evropske unije in njenih ponudb. Poleg osredotočanja na učenje skozi inovativne programe zagotavljamo, da učenci razvijajo antropološke ideje in medkulturno razumevanje ter vrednote svobode, pravice in demokracije. Šolsko življenje se razvija skozi medsebojno spoštovanje, medsebojno razumevanje, strpnost in sobivanje. Šola je ponosna na celotno uspešnost učencev, saj je vsak od njih posebna oseba z določenimi darovi in talenti.

OLYMPION verjame, da zagotavljanje okvira za skrb in podporo učencem igra ključno vlogo pri njihovem razvoju v naši večkulturni skupnosti učencev. Šola podpira edinstven nabor socialnih, čustvenih in osebnih potreb, ki naredijo vsakega učenca posebnega, in zagotavlja, da lahko vsak izkoristi učne priložnosti znotraj šole.

Združenje za izobraževalne storitve OpenEurope - Španija

Združenje za izobraževalne storitve “OpenEurope” je neprofitna organizacija, katere cilj je vključevanje izobraževalcev, učiteljev, profesorjev, študentov in celotne skupnosti v izvajanje projektov in programov, ki spodbujajo vseživljenjsko učenje. Naši programi so zasnovani za razvoj komunikacijskih, vodstvenih in poklicnih veščin udeležencev. Posebna pozornost je namenjena krepitvi zmogljivosti nevladnih organizacij in prostovoljstva za reševanje ali izboljšanje socialnih problemov, zlasti tistih, povezanih z državljansko udeležbo, priseljevanjem in tehnologijo v službi ljudi ali pametnih mest.

Errotu Taldea - Španija

ERROTU je malo in srednje podjetje, ustanovljeno leta 2014 in locirano v San Sebastiánu, ki deluje s specializiranimi ranljivimi skupinami, zlasti starajočo se družbo ter tistimi z invalidnostjo ali potrebami po dostopnosti. Ima dve delovni liniji: po eni strani svetovanje in usposabljanje, po drugi strani pa upravljanje, razvoj in zagotavljanje kakovosti projektov, vse z namenom izboljšanja kakovosti življenja ljudi, zlasti ranljivih skupin.

Več kot 15 let so delali na področju svetovanja za javne in zasebne institucije, upravljanja kakovosti, upravljanja projektov, usposabljanja in so bili govorci na več kongresih in forumih. Sodelovali so pri nacionalnih in mednarodnih projektih R&R, večinoma z ljudmi z invalidnostjo.

LESTU – Litva

Sodobna, dinamična in politično neodvisna organizacija, ustvarjena za učinkovito zaščito socialnih, ekonomskih in poklicnih interesov svojih članov ter drugih izobraževalnih delavcev na vseh ravneh – nacionalni, regionalni in institucionalni – in za vplivanje na oblikovanje izobraževalne politike za reševanje potreb državljanov Republike Litve.

Ekipo LESTU sestavljajo usposobljeni strokovnjaki, ki izvajajo pravne analize in raziskave, zagotavljajo izobraževanje članov, usposabljanje osebja, izobraževanje članov o različnih temah, sodelujejo pri pripravi in pomagajo pri pripravi kolektivnih pogajanj na različnih ravneh.

FORMA.Azione- Italija

FORMA.Azione je začela svojo dejavnost leta 1997 kot združenje strokovnjakov in svetovalcev, visoko specializiranih za storitve poklicnega usposabljanja in izobraževanja odraslih. Poslanstvo FORMA.Azione je ustvariti konkretne priložnosti za poklicni in socialni razvoj ciljnih skupin, izboljšati dostop do izobraževanja, zlasti za manj usposobljene odrasle in delavce, starejše ljudi in ženske, podpirati karierno in individualno usmerjanje ter povezane mehanizme validacije, spodbujati samozavedanje pri upravljanju karier in aktivnem staranju, spodbujati dostop žensk do vseh ravni trga dela in njihovo sodelovanje na vseh ravneh trga dela, tudi z bojem proti spolnim stereotipom v poklicnem izobraževanju, izbiri kariere in poklicih.

Od leta 2003 je akreditiran regionalni center za usposabljanje, ki deluje s sredstvi javnih nacionalnih in EU skladov. Od leta 2002 je certificiran po standardu ISO 9001 za oblikovanje in zagotavljanje storitev poklicnega usposabljanja in izobraževanja odraslih.

OMNIS - Italija

OMNIS je zadruga, ustanovljena leta 2008 z namenom spodbujanja izmenjave in dialoga med posamezniki iz različnih etničnih okolij v Umbriji. Vendar je leta 2010 OMNIS doživel spremembo vodstva in preusmeril svojo pozornost izključno na poklicno usposabljanje. Kot del tega prehoda je OMNIS oktobra tistega leta postal akreditirana izobraževalna ustanova v regiji Umbrija in začel razvijati evropske izobraževalne tečaje. Poleg tega je pridobil akreditacijo različnih medpoklicnih skladov za zagotavljanje priložnosti za nadaljnje izobraževanje. Cilj OMNIS-a je zagotavljati stalno strokovno usmerjanje podjetjem, podjetnikom in delavcem, s poudarkom na razvoju veščin in izboljšanju strokovnih virov v podjetjih. Organizacija si prizadeva za spodbujanje inovacij v politikah poklicnega usposabljanja, usklajevanje z regionalnimi, nacionalnimi in evropskimi strategijami gospodarskega razvoja ter ustvarjanje partnerstev med izobraževalnimi organizacijami, izobraževalnimi institucijami in trgom dela.