Το FOCUS Ξεκίνησε στο Ptuj της Σλοβενίας

Το πρότζεκτ μας, FOCUS, είχε την εναρκτήρια συνάντησή του το Νοέμβριο του 2023, στο Ptuj της Σλοβενίας. Ήταν μια διήμερη συνάντηση, οργανωμένη από το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ptuj, και έλαβε χώρα στις 27-28 του Νοέμβρη. Αντιπρόσωποι από όλους τους εταίρους του εγχειρήματος έξι Ευρωπαϊκών χωρών (Σλοβενία, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα) παρευρέθηκαν για να συζητήσουν τους στόχους, το χρονοδιάγραμμα, το πρόγραμμα εργασιών και τις δραστηριότητες.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης μέρας της συνάντησης, μετά από την παρουσίαση των εταίρων, συζητήθηκαν αρκετά θέματα σχετικά με το πρόγραμμα συνολικά. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά οδηγήσαμε τη συζήτηση προς τους γενικούς στόχους, τις δραστηριότητες και τα παραδοτέα και εν συνεχεία είχαμε μια σύντομη συζήτηση σχολιάζοντας τα γενικά ζητήματα. Ύστερα, συζητήσαμε όλα τα Work Packages με έμφαση στα WP2, WP3 και WP4 τα οποία είναι σε αντιστοιχία με τα τρία παραδοτέα του FOCUS. Η μέρα έκλεισε με μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ όλων των εταίρων.

Τη δεύτερη μέρα, το μεγαλύτερο μέρος καλύφθηκε με τις λεπτομέρειες του WP2. Αφού οι εταίροι από το Πανεπιστήμιο του Ptuj εξέτασαν τις λεπτομέρειες σχετικά με τη διαχείριση, την κατανομή του προϋπολογισμού, την παρουσίαση των πρότυπων εγγράφων, τα δελτία απασχόλησης και τα εργαλεία αναφοράς, η προσοχή μετατοπίστηκε σε μια εις βάθος ανάλυση των δραστηριοτήτων του WP2. Τέλος, συζητήσαμε την επόμενη συνάντησή μας και τα μελλοντικά βήματα του χρονοδιαγράμματος.

Φύγαμε από το Ptuj έχοντας ευθυγραμμίσει το βλέμμα μας με τους στόχους μας και έχοντας καθιερώσει υπέροχες σχέσεις συνεργασίας με τους εταίρους, και επομένως, φύγαμε ανυπομονώντας να κάνουμε αυτό το ταξίδι ο ένας πλάι στον άλλον.

More news