Η πρόκληση

Η πρόκληση στην οποία απευθύνεται το έργο FOCUS είναι η έλλειψη γνώσεων και ικανοτήτων των δασκάλων ξένων γλωσσών στην αποτελεσματική διδασκαλία παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Η πρόκληση αυτή επιδεινώνεται από την αυξανόμενη έμφαση της απόκτησης ξένης γλώσσας ως εργαλείο, παρά ως διδακτικό περιεχόμενο, στα δημοτικά σχολεία σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας συμπεριληπτικών διδακτικών περιβαλλόντων και ανάπτυξης νέων και καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες. Το έργο στοχεύει να ανανεώσει και να βάλει σε σύστημα παιδαγωγικές πρακτικές, να αναπτύξει προσβάσιμες διδακτικές πηγές, να θέσει επί τάπητος τα συναισθηματικά και γνωστικά εμπόδια, και να αντιμετωπίσει τα γλωσσικά εμπόδια ώστε να παρέχει μια πιο συμπεριληπτική και αποτελεσματική μαθησιακή εμπειρία για όλους τους μαθητές.

Στο FOCUS, πιστεύουμε σθεναρά πως με τη σωστή συμπεριληπτική υποστήριξη, μεθοδολογίες και πολιτικές, οι ξένες γλώσσες μπορούν να γίνουν προσβάσιμες προς τους μαθητές όλων των γνωστικών και σωματικών προσόντων. Και μια ενσωματωμένη, δυναμική καθοδηγητική προσέγγιση είναι ζωτικής σημασίας στην πραγματοποίηση αυτού του οράματος σε τάξεις παγκοσμίως. Είναι μια περίπλοκη πρόκληση, αλλά η αντιμετώπισή της μπορεί να αλλάξει ζωές στις κοινωνίες παγκοσμίως.

Ο σκοπός

Ο σκοπός του έργου FOCUS είναι να μεταμορφώσει το τοπίο της εκπαίδευσης ξένων γλωσσών σε ένα συμπεριληπτικό και προσβάσιμο προς όλους τους μαθητές, ειδικά αυτούς με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι αντιμετωπίζουν συστημικά εμπόδια.

 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας είναι:

1) Να εξοπλίσουμε δασκάλους με εξειδικευμένη κατάρτιση σε διαφοροποιημένη διδασκαλία, υποστηρικτικές τεχνολογίες, και αποδεδειγμένες μεθόδους που καλύπτουν τις ποικίλες μαθησιακές ανάγκες. Θέλουμε να βελτιώσουμε σημαντικά τις δεξιότητες των εκπαιδευτικών στην προσαρμοστική διδασκαλία.

2) Να παρέχουμε ένα περιεκτικό σύνολο προδιαγραφών, μοντέλων και οργανωτικών πηγών που προέρχονται από πραγματικές συμπεριληπτικές τάξεις γλωσσών από όλο τον κόσμο. Αυτό θα επεκτείνει την εργαλειοθήκη των εκπαιδευτικών.

3) Να αναπτύξουμε συναρπαστικά, πολυαισθητηριακά παιχνίδια και δραστηριότητες που να είναι εναρμονισμένες με ένα φάσμα ικανοτήτων και επιπέδων, κάνοντας έτσι την απόκτηση της γλώσσας επιτεύξιμη για τους μαθητές.

4) Να θεσπίσουμε πολιτικές μεταρρύθμισης όπου μειώνουν τους περιορισμούς και προάγουν τη συμμετοχή ατόμων με μαθησιακές δυσκολίες.

5) Να αλλάξουμε τις νοοτροπίες σχετικά με την ικανότητα εκείνων με ειδικές ανάγκες στην απόκτηση ευχέρειας δεδομένης της κατάλληλης υποστήριξης. Να αμφισβητήσουμε τις εικασίες μέσω αποτελεσμάτων.

Στην καρδιά του FOCUS βρίσκεται η πεποίθηση πως κάθε μαθητής, ανεξαρτήτου σημείου εκκίνησης, μπορεί να ξεκλειδώσει την επικοινωνία σε μια νέα γλώσσα με την κατάλληλη υποστήριξη.

Οι στόχοι

Οι στόχοι μας είναι:

Οι παραπάνω ΈΞΥΠΝΟΙ στόχοι θα επιτρέψουν στο FOCUS να δουλέψει απτά προς τους στόχους του που σχετίζονται με την εξειδικευμένη κατάρτιση των δασκάλων, πραγματοποιήσιμα πρότυπα, ευπροσάρμοστα μαθησιακά εργαλεία, αλλαγμένες νοοτροπίες και υποστηρικτικές πολιτικές- εξασφαλίζοντας τελικά την πρόσβαση και την επίτευξη στις παγκόσμιες γλώσσες για όλους τους μαθητές.