Στρέφοντας το FOCUS προς τη συμπερίληψη

Τον Δεκέμβρη του 2017, η ΕΕ υιοθέτησε το Σχέδιο Δράσης για τον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, ένα έγγραφο που επισήμανε τη σημασία των κοινωνικών, εκπαιδευτικών και πολιτισμικών διαστάσεων των πολιτικών της ΕΕ προς τη δημιουργία ενός κοινού Ευρωπαϊκού μέλλοντος για μια δίκαιη, συμπεριληπτική και γεμάτη ευκαιρίες Ευρώπη. Ένα από τα κεντρικά θέματα ήταν το δικαίωμα στην ίση, συμπεριληπτική εκπαίδευση όπου όλοι έχουν ίσες ευκαιρίες συμμετοχής στον κόσμο γύρω τους. Με αυτό υπόψη, μαζί με την ολοένα και αυξανόμενη σημασία της μάθησης ξένων γλωσσών, έγινε προφανές ότι περισσότερα έπρεπε να γίνουν για τη συμπερίληψη και βοήθεια παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της εκμάθησης ξένων γλωσσών.

Οι μαθητές που βρίσκονται αντιμέτωποι με μαθησιακές δυσκολίες, ειδικότερα σε μικρές ηλικίες, βλέπουν τη μάθηση ξένων γλωσσών ως μια πρόκληση, και οι δάσκαλοι δεν είναι πάντα σωστά εξοπλισμένοι να διδάξουν αυτούς τους μαθητές αποτελεσματικά. Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήθηκε το FOCUS.
Το FOCUS είναι μια πρωτοβουλία χρηματοδοτούμενη από το Erasmus+ και περιλαμβάνει δέκα εταίρους από έξι Ευρωπαϊκές χώρες (Σλοβενία, Κύπρο, Ιταλία, Ισπανία, Λιθουανία, Ελλάδα). Στοχεύει στη βελτίωση των ικανοτήτων και γνώσεων των δασκάλων ξένων γλωσσών στη διδασκαλία παιδιών (6-12 ετών) με μαθησιακές δυσκολίες μέσω της χρήσης ψηφιακών μεθόδων βασισμένες σε παιχνίδια και στην ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων τους στη συμπερίληψη μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες.

Το FOCUS θα οδηγήσει σε τρία παραδοτέα σε διάστημα τριών ετών.
«FOCUS in practice»: μια διαδικτυακή βάση δεδομένων για δασκάλους αποτελούμενη από βέλτιστες πρακτικές και περιπτωσιολογικές μελέτες, συμπεριλαμβανομένου καινοτόμων εργαλείων και μεθόδων. «FOCUS 4 playing»: μια σειρά ψηφιακών παιχνιδιών που θα χρησιμοποιηθούν στις τάξεις ξένων γλωσσών προς όφελος των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. «FOCUS in Foreign Languages»: ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα με στόχο τους δασκάλους σχετικά με τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Ως αποτέλεσμα, οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών θα ευαισθητοποιηθούν στο ζήτημα της συμπεριληπτικής εκπαίδευσης μαζί με την επανεκπαίδευση και την επιπλέον κατάρτισή τους. Και ας μην ξεχάσουμε τη σημασία της επίδρασης του εγχειρήματος στα παιδιά η οποία είναι διττή. Η ευκαιρία να μάθουν ως ίσοι με τους συμμαθητές τους. Η συνεισφορά στα θεμέλια του ταξιδιού τους προς τη δια βίου μάθηση.

Οι κύριοι ωφελούμενοι είναι οι δάσκαλοι ξένων γλωσσών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και συνεπώς οι μαθητές ηλικίας 6-12 Επιπλέον, η Διεύθυνση των σχολείων, ομάδες που σχετίζονται με μαθησιακές δυσκολίες καθώς και ξένες γλώσσες και γονείς μπορούν να ωφεληθούν ιδιαιτέρως από το πρόγραμμα.

Το FOCUS είναι αδιαμφισβήτητα μια πρωτοβουλία με ουσιαστικό στόχο: να δημιουργήσει συμπεριληπτικές εκπαιδευτικές βάσεις για τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες θα βοηθήσουν τη δια βίου μάθησή τους.

More news