Εταίροι

PUP- Δημόσιο Πανεπιστήμιου του Ptuj- Σλοβενία

Το Δημόσιο Πανεπιστήμιο του Ptuj (LUP) είναι ένα μοντέρνο, φιλικό προς τη χρήση εκπαιδευτικό κέντρο ενηλίκων, επαγγελματικά αναγνωρισμένο, ιδιαίτερα έμπειρο με πλούσια μίξη προγραμμάτων για διαφορετικά target group. Με σχεδόν 100 χρόνια εμπειρίας στην τυπική και μη-τυπική εκπαίδευση, το LUP είναι το ηγετικό εκπαιδευτικό κέντρο ενηλίκων στην περιοχή. Το LUP εγκαθιδρύθηκε από τον Δήμο του Ptuj, για εκπαιδευτικές υπηρεσίες, η εφαρμογή των οποίων αφορά το κοινό ενδιαφέρον. Το LUP προσφέρει έναν μεγάλο αριθμό τυπικών και μη-τυπικών μαθησιακών προγραμμάτων για την επαγγελματική και την καθημερινή ζωή, με υψηλή έμφαση στη συμπερίληψη ηλικιωμένων μέσω πολυάριθμων δραστηριοτήτων για ενεργή ενηλικίωση.

Τα προγράμματά μας είναι κυρίως υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Επιστήμης και Αθλημάτων, και τον τελευταίο χρόνο του Υπουργείου Εργασίας, Οικογένειας και Κοινωνικών Ζητημάτων, και του Υπουργείου Γεωργίας.

Από το 2008 έως 2018, το LUP ήταν ο ηγετικός οργανισμός αρκετών έργων στον τομέα της δια βίου εκπαίδευσης, ΤΠΕ μαθημάτων για ηλικιωμένους, εργαστηρίων ανέργων, μαθητικών επισκέψεων ΕΕ, έργων και δραστηριοτήτων για την αύξηση του επιπέδου αλφαβητισμού, εργαστηρίων νέων για να κινητοποιηθούν προς την ολοκλήρωση των σπουδών τους, διαφορετικών προγραμμάτων Erasmus+ (και πρώην GRUNDVIG PROJECTS) και πολλών ακόμη. To LUP, επί του παρόντος, εμπλέκεται σε αρκετά εθνικά και διεθνή έργα: ηγείται του έργου Norway Grants, είναι ο ηγετικός εταίρος 8 έργων Erasmus+, και 2 έργων EU for Citizens.

Φέρουμε περήφανα το σήμα ποιότητας POKI, την εθνική πιστοποίηση για την ποιοτική εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχουμε επίσης βραβευτεί με το βραβείο Q-School Slovenia 2008 και το βραβείο Καλύτερων εκπαιδευτικών εγκαταστάσεων ενηλίκων στη Σλοβενία το 2010.

p-consulting.gr- Ελλάδα

Η p-consulting είναι μια εταιρεία ΙΤ, κατάρτισης και συμβουλευτικής, που εστιάζει στην ανάπτυξη ιστοσελίδων, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη συμβουλευτική επιχειρήσεων. Η εταιρεία δουλεύει με σχολεία, ιδρύματα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, επιμελητήρια, ΜΚΟ, και άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και την ΕΕ.

Στόχος της εταιρείας είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός εταιρειών και οργανώσεων μέσω της καινοτόμου εκμετάλλευσης ήδη υπαρχόντων εργαλείων, εξασφαλίζοντας μια σβέλτη, βιώσιμη, και αποτελεσματική διαδικασία.

Κύριοι σκοποί της p-consulting.gr είναι η παροχή:

Εκπαιδευτικών υπηρεσιών που απευθύνονται στις ανάγκες διαφόρων target group (νέους, άτομα με ειδικές ανάγκες, ηλικιωμένους, μετανάστες/πρόσφυγες, άνεργοι, διοικητικοί, δημιουργοί νεοφυών επιχειρήσεων, κλπ.)

ΙΤ υπηρεσιών με έμφαση στην ανάπτυξη ιστοσελίδων και τη δημιουργία διαδικτυακών εκπαιδευτικών πλατφορμών, και διαδικτυακών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, υπηρεσίες συμβουλευτικής σχετικά με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα με επιχειρηματικούς όρους σε εταιρείες όλων των τομέων της οικονομίας.

Διαχείριση και ανάπτυξη υπηρεσιών έργων, κατά βάση προσανατολισμένων στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, κυρίως ευπαθών κοινωνικών ομάδων.

Εγκαθιδρυμένη το 2012 στην Πάτρα (Ελλάδα), η εταιρεία έχει εφαρμόσει πάνω από 50 Ευρωπαϊκά Έργα, εκατοντάδες Εθνικά Έργα και έχει περισσότερες από 3.000 συνεργασίες στον τομέα του ΙΤ και την υποστήριξη επιχειρήσεων. Η εταιρεία κατέχει Ευρωπαϊκά βραβεία καλών πρακτικών για εφτά Erasmus+ έργα στα οποία έχει συμμετάσχει.

Ethos Hub- Ελλάδα

Το ETHOS HUB είναι ένα κέντρο υποστήριξης παιδιού και οικογένειας στην Ελλάδα που παρέχει στήριξη σε παιδιά και οικογένειες σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου ψυχολόγους, δασκάλους ειδικής αγωγής, λογοθεραπευτές, εργοθεραπευτές και παιγνιοθεραπευτές, που προσφέρουν:

  • Ψυχολογική υποστήριξη (σε παιδιά, εφήβους, οικογένειες),
  • Συμβουλευτική,
  • Υπηρεσίες λογοθεραπείας,
  • Υπηρεσίες ειδικής αγωγής,
  • Εργοθεραπεία,
  • Ομάδες θεραπείας,
  • Εποπτεία ολιστικής αγωγής υγείας και ποιότητας ζωής,
  • Συμπεριληπτικά αθλητικά προγράμματα.

Εμπειρική λογοτεχνική έρευνα και επιστημονικές προσεγγίσεις, και στο πεδίο δράσης και στο HUB μας, εξετάζονται συνεχόμενα από την ομάδα μας για να διερευνήσει την αλληλεξάρτηση και την επίδραση του τρόπου όπου αρκετές καθημερινές δραστηριότητες επηρεάζουν την ανθρώπινη αλληλεπίδραση και τα άτομα.

Centre For Competence Development Cyprus Limited- Κύπρος

Το CENTRE FOR COMPETENCE DEVELOPMENT CYPRUS LIMITED (COMCY) είναι μια μη-κερδοσκοπική, Εκπαιδευτική Οργάνωση Έρευνας και Ανάπτυξης, ενεργή στον τομέα της διαχείρισης έργων, την εκπαίδευση και τη συμβουλευτική με βάση τη Νικοσία, Κύπρο.

Το COMCY εστιάζει στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη διαφόρων target group και τομέων της κοινωνίας, μέσω της συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και πρωτοβουλίες, καθώς επίσης και της εφαρμογής εκπαιδευτικών σεμιναρίων στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Οι κύριες πλευρές της εμπειρίας και εξειδίκευσης του COMCY είναι:

• Προηγούμενη εμπειρία σε εκπαιδευτικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες         (σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο).

• Τεχνογνωσία στις απαιτούμενες περιοχές και το επίπεδο ικανότητας σε αυτές.

• Πρόσβαση σε άμεσα και έμμεσα target groups.

Λύκειο OLYMPION- Κύπρος

Το Λύκειο OLYMPIOΝ ιδρύθηκε το 2003 και έχει πλούσια ιστορία παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης σε ένα στοργικό περιβάλλον. Είναι ένα ιδιωτικό σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που βρίσκεται στη Νικοσία, Κύπρο, και παρέχει εξαιρετικές μαθησιακές ευκαιρίες στην εκπαίδευση. Το OLYMPION έχει καθιερώσει μια ασφαλή και στοργική κοινότητα, όπου οι μαθητές ενθαρρύνονται να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν τα μοναδικά ταλέντα τους και τις ικανότητές τους. Το σχολείο είναι πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέων της Δημοκρατίας της Κύπρου και εστιάζει σε ένα δυνατό ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών.

Απαιτείται οι μαθητές του OLYMPION να αγωνίζονται και να επιτυγχάνουν άριστα αποτελέσματα, καθώς ταυτόχρονα αναπτύσσουν τις πλήρεις ικανότητές τους σε όλους τους τομείς. Οι κύριοι στόχοι του σχολείου είναι, φυσικά, η Ακαδημαϊκή Αριστεία, αλλά επίσης και η εξολοκλήρου ανάπτυξη της προσωπικότητας, και η καλλιέργεια των ατομικών ικανοτήτων και ταλέντων κάθε μαθητή.

Ως σχολείο με επίκεντρο τον μαθητή, το κέντρο της προσοχής μας είναι ο μαθητής και η ανάπτυξη της προσωπικότητας και των δεξιοτήτων του. Η πρόοδός τους παρακολουθείται στενά από τους δασκάλους τους μέσα από τη χρήση τεστ γνωσιακών ικανοτήτων στο εκπαιδευτικό τους ταξίδι, ορίζοντας ατομικούς στόχους για αυτούς και αναπτύσσοντας στρατηγικές ώστε να εξασφαλίσουν πως κάθε παιδί προσεγγίζεται με τα κατάλληλα εργαλεία και μεθόδους για να μεγιστοποιήσουν τη μαθητική τους εμπειρία και να προσθέσουν αξία στην εκπαίδευσή τους.

Ως σχολείο, είμαστε παθιασμένοι με τα έργα του Erasmus και πιστεύουμε στην παροχή των μαθητών με όσες περισσότερες ευκαιρίες γίνεται για αλληλεπίδραση με τους συνομηλίκους τους που προέρχονται από άλλες χώρες και να εξερευνήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι έχει να τους προσφέρει. Μαζί με την προσοχή στη μάθηση μέσω καινοτόμων προγραμμάτων, εξασφαλίζουμε ότι οι μαθητές αναπτύσσουν ανθρωπολογικές ιδέες και διαπολιτισμική αντίληψη, καθώς επίσης και αξίες ελευθερίας, δικαιοσύνης, ανοχής, και δημοκρατίας. Η σχολική ζωή εξελίσσεται μέσω του κοινού σεβασμού, κοινής κατανόησης, ανοχής, και συνύπαρξης. Το σχολείο είναι υπερήφανο για τη συνολική απόδοση των μαθητών καθώς ο καθένας τους είναι ένα ξεχωριστό άτομο, με συγκεκριμένα χαρίσματα και ταλέντα.

Το OLYMPION πιστεύει πως η παροχή ενός πλαισίου φροντίδας και υποστήριξης για τους μαθητές παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη των πολυπολιτισμικών μας μαθητών. Το σχολείο υποστηρίζει το μοναδικό εύρος κοινωνικών, συναισθηματικών, και προσωπικών αναγκών που κάνουν τον κάθε μαθητή ξεχωριστό, εξασφαλίζοντας ότι ο καθένας τους είναι ικανός να εκμεταλλευτεί πλήρως της μαθησιακές ευκαιρίες του σχολείου.

Associació de Programes Educatius OpenEurope- Ισπανία

Ο Σύλλογος Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών “OpenEurope” είναι ένας μη-κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να συμπεριλαμβάνει εκπαιδευτές, δασκάλους, καθηγητές, μαθητές, και όλη την κοινότητα στην εκτέλεση έργων και προγραμμάτων που αναζητούν τη διαδικασία της δια βίου μάθησης. Τα προγράμματά μας έχουν σχεδιαστεί για να αναπτύσσουν την επικοινωνία των συμμετεχόντων, τις ηγετικές και τις επαγγελματικές τους δεξιότητες. Ειδική προσοχή δίνεται στην ενδυνάμωση των μη-κυβερνητικών και εθελοντικών οργανώσεων για να λύνουν ή να βελτιώνουν κοινωνικά προβλήματα, ειδικά εκείνα σχετικά με τη δημόσια συμμετοχή, τη μετανάστευση, και την τεχνολογία στην υπηρεσία των ανθρώπων και των έξυπνων πόλεων.

Errotu Taldea S.L.P.- Ισπανία

Η ERROTU είναι μια μικρομεσαία επιχείρηση ιδρυμένη το 2014 στο Σαν Σεμπαστιάν που εργάζεται γύρω από εξειδικευμένες ευπαθείς ομάδες, ειδικά ηλικιωμένους, και εκείνους με αναπηρίες ή ανάγκης προσβασιμότητας. Έχει δύο πλευρές: από τη μία, τη Συμβουλευτική και την Εκπαίδευση, και από την άλλη, Διαχείριση, Ανάπτυξη και βεβαίωση Ποιότητας Έργων, όλα προσανατολισμένα στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, ειδικά των ευπαθών ομάδων.

Για πάνω από 15 χρόνια, έχουν δουλέψει στη συμβουλευτική δημόσιων και ιδιωτικών ιδρυμάτων, τη διαχείριση ποιότητας, τη διαχείριση έργων, την εκπαίδευση και έχουν υπάρξει ομιλητές σε πολλά συνέδρια και φόρουμ. Έχουν συμμετάσχει καθώς και αναπτύξει και εθνικά και διεθνή έργα έρευνας και ανάπτυξης, κυρίως δουλεύοντας με ανθρώπους με αναπηρίες.

LESTU- Λιθουανία

Ένας μοντέρνος, δυναμικός και πολιτικά ανεξάρτητος οργανισμός δημιουργημένος να προστατεύει αποτελεσματικά τα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του και άλλου εκπαιδευτικού προσωπικού σε όλα τα επίπεδα- εθνικό, τοπικό και θεσμικό- και να επηρεάζει τη χάραξη πολιτικών στην εκπαίδευση ώστε να αντιμετωπίζει τις ανάγκες των πολιτών της Δημοκρατίας της Λιθουανίας.

Η ομάδα του LESTU αποτελείται από επαγγελματίες με προσόντα οι οποίοι εκτελούν νομική ανάλυση και έρευνα, παρέχουν εκπαίδευση στα μέλη, εκπαίδευση ανάπτυξης στο προσωπικό, εκπαίδευση σε διάφορα ζητήματα, συμμετέχουν και βοηθούν στην προετοιμασία συλλογικών διαπραγματεύσεων σε πολλά επίπεδα.

FORMA. Azione- Ιταλία

Το FORMA. Azione ξεκίνησε τις λειτουργίες του το 1997 ως ένας Σύνδεσμος Επαγγελματιών και Συμβούλων, ιδιαίτερα εξειδικευμένων στις Υπηρεσίες Επαγγελματικής Εκπαίδευσης καθώς και στην Κατάρτιση Ενηλίκων. Η αποστολή του FORMA.Azione είναι να δημιουργήσει πραγματικές ευκαιρίες για την επαγγελματική και κοινωνική ανάπτυξη των target group του, να βελτιώσει την προσβασιμότητα στην κατάρτιση, συγκεκριμένα για τους χαμηλής ειδίκευσης ενηλίκους και εργάτες, ηλικιωμένους και γυναίκες, να υποστηρίξουν την ατομική καθοδήγηση και τους σχετικούς μηχανισμούς επιβεβαίωσης, να ενθαρρύνουν την αυτογνωσία στη διαχείριση καριέρας και της ενεργής γήρανσης, να προωθήσουν την πρόσβαση των γυναικών και τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα της εργασίας καθώς πολεμούν τα φυλετικά στερεότυπα στην επαγγελματική κατάρτιση, την επιλογή καριέρας και επαγγέλματος.

Είναι ένα αναγνωρισμένο περιφερειακό κέντρο κατάρτισης και από το 2003 εργάζεται με Δημόσια Εθνική και εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδότηση. Από το 2002 είναι πιστοποιημένη από το ISO 90001Certified για τον σχεδιασμό και την παροχή επαγγελματικής κατάρτισης και τις υπηρεσίες Ενήλικης εκμάθησης.

OMNIS- Ιταλία

Το OMNIS είναι ένα συνεργατικό σωματείο ιδρυμένο το 2008 με στόχο να προάγει την ανταλλαγή και τον διάλογο ανάμεσα σε άτομα διαφόρων εθνικοτήτων στην Ούμπρια. Ωστόσο, το 2010, το OMNIS υπέστη μια αλλαγή στην ηγεσία του και έστρεψε το ενδιαφέρον του αποκλειστικά στην επαγγελματική κατάρτιση. Ως μέρος αυτής της μετάβασης, το OMNIS έγινε πιστοποιημένο ίδρυμα κατάρτισης στην περιοχή της Ούμπρια τον Οκτώβρη εκείνης της χρονιάς και ξεκίνησε την ανάπτυξη Ευρωπαϊκών μαθημάτων κατάρτισης. Πρόσθετα, εξασφάλισε την πιστοποίηση από διαφορετικές επαγγελματικές χορηγίες για να προσφέρει ευκαιρίες συνεχόμενης εκπαίδευσης. Το OMNIS στοχεύει να παρέχει συνεχόμενη επαγγελματική καθοδήγηση σε εταιρείες, επιχειρηματίες, και εργάτες, με κέντρο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την ενίσχυση των επαγγελματικών πόρων στις επιχειρήσεις. Ο οργανισμός είναι αφοσιωμένος στην προαγωγή της καινοτομίας στις πολιτικές επαγγελματικής κατάρτισης, συμφωνώντας με περιφερειακές, εθνικές, και Ευρωπαϊκές οικονομικές στρατηγικές ανάπτυξης, και στην δημιουργία συνεργασιών μεταξύ εκπαιδευτικών οργανώσεων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, και της αγοράς εργασίας.