Διαδικτυακή Εκπαίδευση

“FOCUS in Foreign Languages” Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης

Αυτό το πρόγραμμα μαθημάτων επικεντρώνεται στην παροχή των απαραίτητων δεξιοτήτων στους δασκάλους ξένων γλωσσών  έτσι ώστε να καθοδηγούν με ευχέρεια παιδιά, 6-12 ετών, με μαθησιακές δυσκολίες στις ξένες γλώσσες. Ο στόχος του είναι να βελτιώσει την ικανότητα των δασκάλων στην κάλυψη των μοναδικών αναγκών αυτών των μαθητών χρησιμοποιώντας καινοτόμες και συμπεριληπτικές μεθόδους διδασκαλίας.

Έρχεται σύντομα…