Βάση Δεδομένων

“FOCUS in Practice” Βάση Δεδομένων

H Βάση Δεδομένων του FOCUS συμπεριλαμβάνει μελέτες περίπτωσης και καλές πρακτικές από την Ευρώπη και άλλες χώρες από όλον τον κόσμο, με καινοτόμες μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες, με επίκεντρο εκείνα ηλικίας 6-12 χρονών.

Έρχεται σύντομα…