Καλώς ήρθατε στο FOCUS

Το Erasmus+ έργο μας που σκοπεύει να εξοπλίσει τους δασκάλους με εξειδικευμένη κατάρτιση και να τους παρέχει συναρπαστικά εργαλεία ώστε να κάνουν την εκμάθηση ξένων γλωσσών προσβάσιμη στα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες.

Στο FOCUS, ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να κάνουμε την εκμάθηση ξένων γλωσσών προσβάσιμη και εφικτή προς όλους τους μαθητές, ειδικά εκείνους με μαθησιακές δυσκολίες οι οποίοι συχνά αντιμετωπίζουν εμπόδια. Θέλουμε να παρέχουμε στους δασκάλους εξειδικευμένη εκπαίδευση, μεθοδολογίες, και τα εργαλεία που χρειάζονται για να κινητοποιούν αποτελεσματικά αυτά τα παιδιά. Και θέλουμε να εμψυχώσουμε τους μαθητές δείχνοντάς τους πως η γλωσσική ικανότητα δεν έχει όρια όταν έχεις τη σωστή υποστήριξη.

Σε τι στοχεύουμε

Παραδοτέα έργου

“FOCUS in Practice” Βάση Δεδομένων

“FOCUS 4 Playing” Ψηφιακά Εκπαιδευτικά Παιχνίδια

“FOCUS in Foreign Languages” Διαδικτυακό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης